Hiện tượng ra màu khi giặt khăn ?

Với khăn nhuộm màu, khi giặt với xà phòng ít nhiều đều ra màu trong vài lần giặt đầu tiên.  Do đó với khăn nhuộm màu mới đem ra dùng, không nên giặt chung với các loại áo quần màu trắng/nhạt.  Hiện tượng "ra màu" sẽ mất đi sau vài lần giặt.

Với khăn nhuộm màu nhạt( hoặc khăn trắng), việc ra màu sẽ không thấy do trong SX, quá trình hoàn tất đã giặt/xả sạch lượng thuốc nhuộm bám trên các xơ ngắn dể bung.

Đối với khăn màu đậm (đen, đỏ đậm...) thì việc ra màu sẽ nhiều hơn (do màu đậm), do đó khăn màu đậm chỉ nên giặt riêng.

Viết bình luận