20/02/2017 - Đăng bởi: Admin - 0 bình luận

Các thông số cơ bản của khăn bông

Xem thêm

20/02/2017 - Đăng bởi: Admin - 0 bình luận

Hiện tượng ra màu khi giặt khăn ?

Đối với khăn màu đậm (đen, đỏ đậm...) thì việc ra màu sẽ nhiều hơn (do màu đậm), do đó khăn màu đậm chỉ nên giặt riêng.

Xem thêm